#
Имейл Адрес
vladimir.v.marinov@gmail.com
Телефонен номер
+359 889 40 38 52
blog image

Логотерапия е името, което Виктор Франкъл поставя, за да обозначи онова търсене на психотерапията, което се занимава с намирането на смисъл в живота. Основната цел на логотерапията е да подпомогне т.нар. ноогенна невроза - екзистенциалния проблем на съществуването. Смисълът на съществуването в този контекст не се поставя само на философска платформа, а и в чисто прагматичен контекст. Въпреки това, философското скъсване с психотерапията когато става въпрос за намиране на смисъл, е на практика невъзможно. В думите на Ницше може да се намери квинтесенцията на това търсене: “Онзи, който има защо да живее, може да понесе почти всяко как”. 

Интересът на съвременния човек да надскочи линията на икономическото битуване може да бъде изпепеляващ. Намирането на смисъл в практическата си същност съдържа трудно разрешима задача. Как да се намери смисъл, който да се впише в социалната мрежа на услугите? Как човек да бъде полезен в среда, където предлагането на смисъл не води до търсене. В сферата на услугите личната креативност пречи на бизнес процесите, които целят високо КПД, измерено в брой прекарани часове на труд за производство на количество работа. И ако това е формула, която задоволява работодателите, то самите работници често стават клиенти на консултативни кабинети. 

Естественият стремеж на човек да намери смисъл може да бъде открит в простото очакване на поредния петък. Моментът, в който съзнанието ще бъде временно олекотено от хипнозата на делника и ще напомни на личността, че дълбоко в себе си е празна. За да се стигне до неделя - денят, в който ръстът на суицидни мисли в световен мащаб е най-висок. Това е и израз на трудността клиентите да изразят заявката си, когато пристъпят прага на първата си консултация. Празнотата. 

Изграждането на мост между дълбоката душевност на човек и изискванията на ежедневието е една от най-трудните задачи. Тя изисква достъп до информация, която не се споделя в обикновеното битуване, а често се изтласква от непосредствените спомени на клиента, защото е заредена с болезненост. Обикновено това подтиква същите да избягват подобни разговори или да ги омаловажават. Редките случаи, в които си позволяват да споделят, обикновено са моменти на интимна слабост или в ситуация на понижени защитно-психични състояния: лична или семейна драма, употреба на алкохол или ...

Смисълът на психотерапията се състои в това да се намеси в тези интимни преживявания, които работният ден опитва да потули. Защото психотерапията е услуга, която търси смисъла.