#
Имейл Адрес
vladimir.v.marinov@gmail.com
Телефонен номер
+359 889 40 38 52

Депресивните епизоди могат да бъдат леки, умерени или тежки. Симптомите включват:

  • понижено настроение (дистимия)
  • понижена действена или волева активност (хипобулия)
  • забавен мисловен процес.

 

На практика, клиентите страдат от намалената или загубената способност да преживяват удоволствие, както и от промяна в интересите и концентрацията. Обикновено настъпва умора, дори и след минимални усилия. Сънят е нарушен, апетитът - намален. Отличава се с понижена самооценка и засилена неувереност в собствените способности. Либидото и телесното тегло  се понижават.

Когнитивно-поведенческата терапия възниква от търсенията на създателя й Арън Бек да намери по-добро решение от психиатричните практики в лекуването на депресия. Самият той като психиатър си дава сметка, че промяната в начина на мислене, води до промяна в настроението и има по-устойчив резултат от медикаментите. 

В днешно време, депресията остава психиатрична диагноза и в повечето случаи изисква консултация с лекар. Ясни са биохимичните промени в организма по време на депресивни епизоди и има безспорни практики, които по протокол препоръчват едновременно включване на рецепта и когнитивно-поведенческа терапия. 

В първата сесия се прави оценка и формулировка на случая, обикновено работата отнема 12 сесии, които имат за цел да преминат от поведенческо активиране към когнитнивно реконструиране на дезадаптивните мисли.