#
Имейл Адрес
vladimir.v.marinov@gmail.com
Телефонен номер
+359 889 40 38 52

Междуличностните отношения са динамични и обикновено силно емоционално натоварени. Това предполага широк обхват от възможни конфликти, особено във връзки с интимни преживявания. Обикновено най-стресиращите са свързани с:

  • раздяла
  • развод
  • домашно насилие
  • зависимости
  • семейни проблеми (родител-дете)

 

Въпреки че обикновено няма подлежаща диагноза, често проблемите във взаимоотношенията се маркират с определена личностова структура, която формира повтарящи се теми и поведения, които се преживяват като проблемни от партньора. 

Работата с подобни теми зависи от личностовата структура и съвместимост между двете (или повече) страни. В първата сесия се прави оценка и се планират личностови тестове, които да определят механизма за формиране на междуличностова динамика. На следващ етап се изготвя терапевтичен план, който задава бъдещите поведенчески корекции.