#
Имейл Адрес
vladimir.v.marinov@gmail.com
Телефонен номер
+359 889 40 38 52

Междуличностните отношения са динамични и обикновено силно емоционално натоварени. Това предполага широк обхват от възможни конфликти, особено във връзки с интимни преживявания. Обикновено най-стресиращите са свързани с:

  • раздяла
  • развод
  • домашно насилие
  • зависимости
  • семейни проблеми (родител-дете)

 

Въпреки че обикновено няма подлежаща диагноза, често проблемите във взаимоотношенията се маркират от определена личностова структура, която формира повтарящи се теми и поведения, които се преживяват като проблемни от партньора. 

Работата с подобни теми зависи от личностовата структура и съвместимост между двете (или повече) страни. В първата сесия се прави оценка и се планират личностови тестове, които да определят механизма за формиране на междуличностова динамика. На следващ етап се изготвя терапевтичен план, който задава бъдещите поведенчески корекции. Често се препоръчва включване на всички страни в процеса в съвместни (семейни) консултации.