#
Имейл Адрес
vladimir.v.marinov@gmail.com
Телефонен номер
+359 889 40 38 52

Ниската самооценка се характеризира с разминаване между личните стандарти за справяне и възприетата реалност. Обикновено хора, които имат много високи изисквания към себе си (или са интернализирали - възприели високи изисквания), не успяват да преживеят истински успех и припокриване в реалността. Често това се дължи на погрешно интерпретиране на постъпващата информация от заобикалящата среда, като човекът с ниска самооценка не оставя реален шанс да постигне високите стандарти, които намира пред себе си. Нерядко се срещат случаи, в които се игнорират реалните успехи или се омаловажават положителни качества на личността, като се придава засилен фокус върху слабите страни.

Когнитивно-поведенческата терапия предлага модел за рационално анализиране и разбиване на дисфункционалния кръг на възприятие на информация. Работата включва редица поведенчески експерименти и се залага на обективно доказване от страна на клиента, че той е способен да се справя толкова или по-добре, колкото и другите.