#
Имейл Адрес
vladimir.v.marinov@gmail.com
Телефонен номер
+359 889 40 38 52

Колебанията в настроението невинаги са свързани с психическо разстройство. Всеки човек нормално преживява богат спектър от емоции или афекти, които се отразяват на социалното функциониране и се саморегулират. Циклотимията (неустойчивост на настроението) или дистимията (потиснато настроение) са типични примери за подобни флуктуации (колебания) в настроението. Необходимо е внимателно да се вникне в индивидуалните особености на всеки случай, за да се оцени колко продължително се изпитват колебанията и до каква степен се отразяват на нормалното функциониране. Ако честите промени в настроението създават затруднения в ежедневието или социалното фукнциониране, се работи в посока да се намерят причините и да се създадат нови форми на мислене и поведение.