#
Имейл Адрес
vladimir.v.marinov@gmail.com
Телефонен номер
+359 889 40 38 52

Пълното припокриване на личната и професионалната ми мисия ме водят към предлагането на услуги с високо качество, които са насочени към всички нуждаещи се от психологическа консултация или терапия. В този смисъл, първата моя цел е да повиша психичния здравен статус на нуждаещите се. В настоящите условия на работа без Закон за психотерапията, се създава среда за нерегламентирано и нелоялно предлагане на услуги в сферата, което подронва добрия имидж на психотерапевтите. В този смисъл, втората моя дългосрочна цел е да подпомогна приемането на закон за психотерапията в България като дам гласност на потребността от такъв. Третата цел, която ме мотивира, е да подпомогна стандартизирането на надеждни практики от Западния Свят в България и да повиша информираността и критичността на клиентите чрез научна работа. Уважението, което имам към утвърдените мои лектори и супервизори през годините, ме задължава да продължа тяхната дейност и да заема ролята в полето на научната психотерапия. Смятам, че същото би могло да се постигне чрез поддържането на високи стандарти в тона на изследователските методи. Отговорността и грижата към нуждаещия се в здравния сектор е основна задача на всеки специалист и аз се стремя да се придържам към това разбиране.